Electronische factuur

Wat met een elektronische factuur?

Door een aanpassing van de Belgische wetgeving is elektronisch factureren vanaf einde fel mogelijk. Dit is het gevolg van de omzetting van een Europese Richtlijn terzake ir wetgeving.

De belangrijkste voorwaarden voor elektronische facturatie zijn de volgende:

  1. – de klant moet zijn toestemming geven om elektronische facturen te ontvangen
  2. – de authenticiteit van de herkomst, de integriteit en de leesbaarheid van de inhoud moet de bewaartermijn van 10 jaar gegarandeerd worden
  3. – de gegevens die de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud garande bewaard worden
  4. – de factuur moet tenslotte opvraagbaar zijn, in leesbare vorm binnen een redelijke termijn

De relevante wettekst zelf leest u in het staatsblad van 10 februari 2004 opĀ www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl.