Niet geprotesteerde factuur

DE FACTUUR WAARTEGEN NIET IS GEPROTESTEERD VORMT EEN BEWIJS  tekst 23.4.2008

Het niet tijdig beantwoorden van een onjuiste factuur, aanzien de rechtbanken als een aanvaarding van de factuur. De factuur is een bewijs ! Dit is de regel tussen handelaars.

Of anders geformuleerd, in mensentaal voor de bezoekers van mijn website

Een factuur geldt als bewijs van een contract als de andere handelaar er niet onmiddellijk op reageert. Ook als ze niet is ondertekend. Ontvang je dus van een mede-handelaar facturen, brieven of documenten waarmee je het niet eens bent, is het belangrijk deze zo snel mogelijk te protesteren. Dit wil zeggen schriftelijk melden dat je niet akkoord bent.

Dus ook een niet – geprotesteerde brief is een bewijs van aanvaarding met de inhoud ervan.

Dit vormt soms een probleem voor allochtonen die niet goed de taal kennen. Of zakenmensen die voortdurend mondeling contact hebben en elkaar niet aangetekend of per e-mail willen lastigvallen.

Stel dat er een faillissement tussenkomt. Dan zou de curator of de schuldeiser achteraf kunnen stellen dat de inhoud van een document bewijswaarde heeft omdat er niet werd gereageerd in een aangetekende brief, e-mail of telefax.

Hierna citeer ik een klassiek vonnis.

“In tegenstelling tot wat verweerder voorhoudt, is hij wel degelijk tot betaling van de openstaande facturen gehouden.

Immers: zijn schrijven van 15 juni 2006 is laattijdig, aangezien de factuur dateert van 15 januari 2006.

Nu er van enige betwiste facturen geen sprake is, is verweerde las handelaar ingevolge art.25Wb.Kh. gehouden tot betaling van de gevorderde bedragen.

De rechtspraak neemt in dit verband unaniem aan dat het niet protesteren van de factuur binnen een redelijke termijn de aanvaarding ervan oplevert.”

De rechtbanken en advocaten verwijzen in hun teksten vaak naar volgende voorgaanden om de stellingname kracht bij te zetten.

[Zie Brussel 14 april 1976, R.W.1976-77, 165, Antwerpen 16 oktober 1978,  B.R.H. 1978, 16,

Brussel 20 januari 1982, R.W. 1982-83, 2397, Antwerpen 17 september 1991, R.W. 1991-92,957, noot A. CARETTE, Antwerpen 18 januari 1994, Limb. Rechtsl.1994,17 Antwerpen 22 november 1999, R.W. 2001-02, 815,Brussel  17 februari 2005, J.T. 2006, afl. 6208,30.]